پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس شنبه 16 فروردین 99

13:19 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس شنبه 16 فروردین 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار م

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چکاپا 15,926 15,850 7.04
سمگا 18,468 18,445 6.38
آگاس 105,009 106,500 5.16
گزسکه 6,670 6,670 5.04
رویش 992,250 992,250 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حآسا 20,628 20,398 1.43
خدیزل 24,010 23,998 1.30
کلر 85,908 84,400 1.03
سخنم 10,674 10,627 1.01
قچار 46,014 46,000 0.47

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 18,468 6.38 784.545 میلیارد
ومهان 11,068 0.34 774.34 میلیارد
دماوند 56,442 5.00 627.517 میلیارد
ذوب 2,990 4.62 587.279 میلیارد
فروی 39,731 0.05 554.658 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دماوند 56,442 5.00 526.99 میلیارد
بجهرم 3,712 4.50 194.22 میلیارد
دی 6,387 4.93 121.117 میلیارد
وسبحان 7,786 4.99 99.657 میلیارد
قشیر 30,859 4.62 85.211 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 23,316 0.22 213.825 میلیارد
کرمان 73,010 4.99 52.453 میلیارد
هجرت 43,341 3.63 40.367 میلیارد
اوان 55,920 0.32 32.146 میلیارد
دارا 10,170 0.29 11.709 میلیارد