پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس یکشنبه 10 فروردین 99

13:17 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس یکشنبه 10 فروردین 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زبینا 35,792 35,982 9.66
سمگا 17,120 16,940 6.93
فرابورس 68,909 68,909 5.00
کیمیا 35,997 35,997 5.00
فزرین 15,848 15,848 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زنگان 59,794 58,607 3.08
قشیر 30,213 29,547 2.86
تلیسه 29,259 28,602 1.78
درهآور 46,397 44,910 0.64
صایند 10,310 10,295 0.56

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 17,120 6.93 1.166 هزار میلیارد
ذوب 2,849 3.41 905.896 میلیارد
ومهان 11,533 1.34 762.745 میلیارد
فروی 41,468 2.45 754.759 میلیارد
اعتماد 29,289 0.06 581.447 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دماوند 53,449 0.48 365.181 میلیارد
اطلس 81,061 2.21 144.291 میلیارد
سمگا 17,120 6.93 108.162 میلیارد
کلر 88,572 1.94 95.5 میلیارد
ذوب 2,849 3.41 94.464 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 23,168 0.09 190.511 میلیارد
اعتماد 29,289 0.06 121.462 میلیارد
کرمان 66,803 4.34 108.61 میلیارد
وعسکر 9,186 4.92 53.69 میلیارد
زگلدشت 43,518 1.93 51.388 میلیارد