پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس سه شنبه 5 اسفند 98

13:15 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس سه شنبه 5 اسفند 98

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وعسکر 7,929 7,980 6.98
پخش 23,315 24,183 6.29
زبینا 32,185 32,185 5.00
قشیر 28,257 28,257 5.00
کپرور 28,137 28,137 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شبصیر 40,532 40,496 4.91
شاوان 48,998 48,949 4.90
سمگا 14,178 14,070 4.86
زاگرس 70,733 70,481 4.58
فرابورس 65,172 64,750 4.38

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فروی 36,878 1.37 835.437 میلیارد
ذوب 2,594 3.46 507.012 میلیارد
سمگا 14,178 4.86 488.138 میلیارد
ومهان 10,326 2.30 392.509 میلیارد
دی 5,522 4.64 275.169 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 70,733 4.58 103.484 میلیارد
فرابورس 65,172 4.38 57.859 میلیارد
ذوب 2,594 3.46 49.64 میلیارد
کپرور 28,137 5.00 42.206 میلیارد
غدیس 48,706 4.60 39.208 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اطلس 74,466 0.10 79.16 میلیارد
شبصیر 40,532 4.91 63.296 میلیارد
فماک 9,000 0.00 53.908 میلیارد
آکورد 22,972 0.11 48.398 میلیارد
شغدیر 27,202 0.86 31.763 میلیارد