پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس سه شنبه 5 اسفند 98

13:15 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس سه شنبه 5 اسفند 98

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وتجارت 727 714 11.16
وسینا 4,755 4,807 8.66
غسالم 139,258 139,258 5.00
کفپارس 138,248 138,248 5.00
ختور 79,405 79,408 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وامید 10,989 11,010 8.74
تکنو 12,037 12,025 4.90
کالا 60,530 60,469 4.90
وصندوق 5,488 5,481 4.87
فارس 7,859 7,847 4.85

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 8,552 4.59 1.572 هزار میلیارد
غسالم 139,258 5.00 1.233 هزار میلیارد
غگل 6,905 2.38 1.01 هزار میلیارد
حکشتی 16,279 4.25 871.08 میلیارد
شلعاب 37,762 0.96 541.15 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وبملت 8,552 4.59 420.88
وتجارت 727 11.16 366.93
رمپنا 15,296 4.06 361.83
حکشتی 16,279 4.25 244.70
وپاسار 3,608 3.56 140.29

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
غسالم 139,258 5.00 1.057 هزار میلیارد
وبملت 8,552 4.59 763.234 میلیارد
بکام 68,255 5.00 338.272 میلیارد
حکشتی 16,279 4.25 334.997 میلیارد
امید 3,930 4.97 252.256 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
تاصیکو 5,289 2.18 124.775 میلیارد
وامید 10,989 8.74 62.023 میلیارد
کمند 10,149 0.01 51.048 میلیارد
کگل 9,932 4.63 48.829 میلیارد
امین یکم 10,132 0.06 44.644 میلیارد