پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس دوشنبه 26 اسفند 98

13:13 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس دوشنبه 26 اسفند 98

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سمگا 14,713 14,798 9.37
ثغرب 5,680 5,643 8.50
آساس 53,565 53,800 7.47
اطلس 74,375 73,587 6.57
دتولید 15,928 16,278 6.45

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شراز 51,910 51,602 4.43
افرا 22,557 22,366 4.19
کیمیا 36,900 36,600 4.08
کتوکا 68,308 67,512 3.88
ومهان 10,180 10,047 3.74

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فرابورس 73,872 3.27 1.977 هزار میلیارد
فروی 39,469 2.25 977.321 میلیارد
کلر 76,742 1.18 497.603 میلیارد
سمگا 14,713 9.37 479.701 میلیارد
آکورد 22,912 0.10 439.185 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فرابورس 73,872 3.27 204.59 میلیارد
آکورد 22,912 0.10 142.303 میلیارد
ذوب 2,714 4.75 93.719 میلیارد
اعتماد 28,937 0.29 58.734 میلیارد
سمگا 14,713 9.37 48.456 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
دماوند 49,560 2.91 26.217 میلیارد
سرچشمه 6,900 0.42 23.097 میلیارد
اوان 48,935 2.33 15.477 میلیارد
شراز 51,910 4.43 15.054 میلیارد
آگاس 92,909 5.33 12.162 میلیارد