100 درصد به افزایش سرمایه ایران‌خودرو افزوده شد؟ | « خودرو » در انتظار تایید سازمان بورس

13:07 - 1400/01/21
20 بهمن، پس از مدت‌ها انتظار گزارش توجیهی افزایش سرمایه حدود 2008 درصدی ایران‌خودرو در سامانه کدال منتشر شد و اثر منفی را بر قیمت این سهم و همچنین دیگر نمادهای خودرویی گذاشت. این در حالی است که روز چهارشنبه نیز نظر حسابرس بر این افزایش سرمایه منتشر شد. نکته کاملا قابل توجه رشد حدود 100 درصدی میزان افزایش ایران‌خودرو از 2008 به 2104 درصد است که می‌تواند نظر بازار را نیز به خود جلب کند. با انتشار نظر حسابرس در سامانه و در حالی‌که چهارشنبه سهام ایران‌خودرو تا نزدیکی صف فروش نیز کشیده شد معاملات شنبه جالب توجه به نظر می‌رسد.
100 درصد به افزایش سرمایه ایران‌خودرو افزوده شد؟ | « خودرو » در انتظار تایید سازمان بورس

دنیای بورس: در حالی عصر روز چهارشنبه گزارش توجیهی افزایش سرمایه ایران‌خودرو در سامانه کدال منتشر شد که نکات قابل توجه بعضا مورد توجه فعالان بازار سهام قرار گرفته است. به صورت عجیبی میزان افزایش سرمایه در گزارش حسابرس نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره افزایش یافته است. گرچه در صفحه اصلی که برای اطلاع همگان منتشر شده است میزان افزایش سرمایه با گزارش توجیهی یکسان است اما بررسی گزارش حسابرس نشان می‌دهد که با تغییر در سرفصل‌های مختلف منابع تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر میزان افزایش سرمایه ایران‌خودرو افزوده شده است.

در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد که در گزارش حسابرس بر افزایش سرمایه ایران‌خودرو، حدود 600 میلیارد تومان بر ارزش کارشناسی زمین‌های ایران‌خودرو (در گزارش توجیهی هیئت مدیره) افزوده شده است. به این ترتیب ارزش کارشناسی زمین‌های ایران‌خودرو از 7240 به 7850 میلیارد تومان رسیده است.  در بخش سرمایه‌گذاری نیز حدود 2270 میلیارد تومان از ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌ها کاسته شده است و در عین حال ارزش کارشناسی سرمایه‌گذاری‌ها نیز حدود 1190 میلیارد تومان کم شده است که به دنبال حدود هزار میلیارد تومان به منابع افزایش سرمایه ایران‌خودرو (بیش از هزار میلیارد تومان) افزوده شده است.

از سوی دیگر از ارزش کارشناسی ساختمان‌های ایران‌خودرو حدود 280 میلیارد تومان کاسته شده است و به این ترتیب منابع افزایش سرمایه ایران‌خودرو از 30723 میلیارد تومان (در پیشنهاد هیئت مدیره) به 32196 در گزارش حسابرس افزایش یافته است. در نتیجه با لحاظ سرمایه کنونی (1530 میلیارد تومانی) میزان افزایش سرمایه ایران‌خودرو به 2104 درصد افزایش یافته است و با فرض موافقت سازمان بورس سرمایه ایران‌خودرو احتمالا تا پایان این ماه به 33726 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. البته شاید در این خصوص باید در انتظار اصلاحیه ایران خودرو نیز بود و شفاف‌سازی باید در این خصوص ارائه شود چون تغییر قابل توجهی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه (پیشنهاد هیئت مدیره) ایجاد شده است. 

اما در خصوص تغییرات اعمال شده باید به افزایش قیمت کارشناسی هر متر از زمین سایت اصلی کارخانه ایران‌خودرو از 2.2 میلیون تومان به 2.8 میلیون تومان اشاره کرد. این موضوع رشد حدود 600 میلیارد تومانی منابع افزایش سرمایه ایران‌خودرو را به دنبال داشته است. همچنین یکی از راه‌‌کارهای به کارگرفته شده برای افزایش میزان افزایش سرمایه حذف برخی از سرمایه‌گذاری در گزارش توجیهی افزایش سرمایه است. برای مثال ایران‌خودرو در گزارش توجیهی افزایش سرمایه 2008 درصدی سهام ساپکو را در حالی حدود 1200 میلیارد تومان ارزش‌گذاری کرده بود که ارزش دفتری این سهم در دفاتر خودرو حدود 1800 میلیارد تومان است. در گزارش حسابرس کل این سرفصل از گزارش افزایش سرمایه حذف شده است و این موضوع نیز به افزایش منابع افزایش سرمایه ایران‌خودرو کمک کرده است.