پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس دوشنبه 5 اسفند 98

13:05 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس دوشنبه 5 اسفند 98

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کلر 50,424 50,450 10.19
داوه 30,724 31,280 8.29
شغدیر 22,825 22,776 8.05
فرابورس 71,733 71,733 5.00
کتوکا 59,153 59,153 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زگلدشت 38,283 38,500 4.00
گکوثر 45,759 45,075 3.56
کرمان 62,213 61,176 3.37
تلیسه 29,148 29,290 3.17
درهآور 47,151 46,600 3.12

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 3,026 0.95 1.072 هزار میلیارد
فروی 32,061 5.00 979.084 میلیارد
سمگا 12,282 2.57 574.78 میلیارد
کرمان 62,213 3.37 529.652 میلیارد
چکاپا 14,514 2.03 507.984 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فروی 32,061 5.00 912.667 میلیارد
ثپردیس 18,136 5.00 163.483 میلیارد
کلر 50,424 10.19 151.293 میلیارد
ذوب 3,026 0.95 107.311 میلیارد
سدبیر 13,945 2.86 97.45 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 22,511 0.08 122.06 میلیارد
کشرق 75,022 3.93 104.823 میلیارد
اعتماد 28,530 0.05 69.475 میلیارد
شبصیر 39,596 2.82 48.29 میلیارد
خدیزل 16,139 1.01 44.551 میلیارد