کدام عرضه اولیه بیشترین سود را داد | بررسی بازدهی ده عرضه اخیر

12:57 - 1400/01/21
عرضه اولیه سهام یکی از جذاب‌ترین مکان‌های سرمایه‌گذاری برای عموم است. تعداد مشارکت‌کنندگان در آخرین عرضه اولیه در بازار سهام کشور به مرز یک میلیون و 400 هزار نزدیک شده است. علت جذابیت عرضه اولیه تقریبا مشخص است و می‌توان در جدول این گزارش نیز مشاهده کرد. علاوه بر جزئیات ده عرضه اولیه اخیر می‌توانید جذاب‌ترین عرضه‌های اولیه را در این گزارش رصد کنید.
کدام عرضه اولیه بیشترین سود را داد | بررسی بازدهی ده عرضه اخیر

دنیای بورس: همان‌طور که مشاهده می‌شود «وآوا» بیشترین بازدهی را در میان عرضه‌های اولیه از زمان عرضه داشته و نکته جالب توجه این‌که سهام عرضه‌شده از گروه فلزات اساسی یعنی «کویر» با بازدهی 425 درصدی بعد از «وآوا» بیشترین بازدهی را به ثبت رسانده است. در سوی مقابل سهام از گروه دارو بازدهی به نسبت کمتری را در مقایسه با دیگر نمادهای عرضه‌شده به ثبت رسانده‌اند.  

کدام عرضه اولیه بیشترین سود را داد | بررسی بازدهی ده عرضه اخیر  8