پربازده ترین سهام | ترین‌ های فرابورس چهار شنبه 16 بهمن 98

12:53 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌ های فرابورس چهار شنبه 16 بهمن 98

دنیای بورس: نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثتران 5,112 5,205 8.26
اتکام 4,646 4,713 7.87
بزاگرس 9,211 9,330 5.86
حخزر 20,029 20,029 5.00
فروی 17,866 17,866 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غگلستا 91,515 91,515 5.00
رویش 985,982 985,982 5.00
وآوا 12,407 12,407 4.99
ثغرب 5,204 5,188 4.71
شغدیر 17,749 17,775 4.71

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,776 4.24 606.48 میلیارد
آکورد 22,293 0.10 396.617 میلیارد
اعتماد 28,246 0.05 372.935 میلیارد
ودی 7,600 4.80 324.251 میلیارد
بجهرم 3,197 0.28 311.308 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وسبحان 4,908 4.87 125.322 میلیارد
ودی 7,600 4.80 124.617 میلیارد
میدکو 5,965 4.69 99.846 میلیارد
شرانل 14,960 2.80 87.673 میلیارد
سرچشمه 6,801 4.60 80.466 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 22,293 0.10 66.248 میلیارد
ذوب 2,776 4.24 58.308 میلیارد
بکهنوج 23,918 2.77 33.676 میلیارد
خدیزل 16,169 0.52 28.615 میلیارد
شبصیر 34,287 1.19 25.536 میلیارد