رای تجدیدنظر مالیاتی به نفع « چفیبر »

12:49 - 1400/01/21
هیات تجدید نظر امور مالیاتی استان گیلان به نفع فیبر ایران رأی صادر کرد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، هیات تجدید نظر امور مالیاتی استان گیلان در خصوص اعتراض فیبر ایران مبنی بر اینکه «چفیبر» در منطقه آزاد انزلی واقع شده و بنا بر قانون معاف از مالیات برارزش افزوده است رأی به نفع شرکت صادر نموده در این خصوص رفع تعرض نموده است.