رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد:

ريسک بورس از همه بازارها کمترست| توصیه به تازه واردان سهام

12:41 - 1400/01/21
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که ریسک بازار سرمایه قطعا کمتر از سایر بازارها در شرایط کنونی است اما سهامداران حرفه ای باید مرتب سبد خود را موازنه کنند.
ريسک بورس از همه بازارها کمترست| توصیه به تازه واردان سهام

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از مهر، شاپور محمدى، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در سومين كنفرانس حكمرانى و سياست گذارى عمومى گفته است: ١١ ميليون نفر در ايران كد بورسى دارند كه در جمعيت ٨٠ ميليون نفرى و در مقايسه با ٢٥ ميليون سهامدار هندی در جمعيت ١ ميليارد نفرى، تناسب بالايى است.

وی تاکید کرده ريسک بازار سرمايه نسبت به ساير بازارها كمتر است. اگر نرخ دلار، ملک، خودرو و سكه تغيير كند سفره مردم تنگ‌تر شده و به بودجه خانوار فشار مى‌آيد اما بازار سهام مايحتاج مردم را مستقيقا تحت تاثير قرار نمى‌دهد.

از دید محمدی پيچيده ترين معادلات ديفرانسيل در بازار سرمايه رخ مى دهد، حتى كسانى كه قدرت تحليل بازار دارند نيز بايد يونيت‌هاى صندوق‌هاى بازار سرمايه را خريدارى كنند چرا كه اين اقدام حاشيه امنى براى سهامدار ايجاد خواهد كرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرده، سهامداران حرفه‌اى نيز مرتبا بايد سبد خود را موازنه كرده و مدام اوراق خريدارى كنند. از دید او كسى كه ملک خود را بفروشد و وارد بازار سرمايه شود تا ظرف دو ماه به سود برسد، اقدام نادرستى انجام داده است. وی همچنین تاکید کرده یک درصد از شركت‌هاى بورسى از افشاى اطلاعات خود خوددارى مى‌كنند كه به دادگاه معرفى خواهند شد.