لایحه بودجه ۹۹| مالیات مصرف سیگار

12:20 - 1400/01/21
با اعلام جزییات بودجه سال 99، مالیات مصرف سیگار در سال آینده 2 هزار میلیارد تومان اعلام شد.

به گزارس «دنیای بورس» در لایحه بودجه سال 99 ، مالیات بر مصرف سیگار مبلغ 2 هزار میلیارد تومان (20.014.500 ریال) پیش بینی شده است.