لایحه بودجه 99/ سازوکار محاسبه منابع صندوق توسعه

12:20 - 1400/01/21
محاسبه همه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال میشود، با نرخ سامانه نیما است.

به گزارش «دنیای بورس» بر مبنای لایحه بودجه 99، محاسبه همه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال میشود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت مدیریت ارزی (نیما) است.