گزارش انجمن جهانی فولاد/ عملکرد مطلوب تولید فولاد ایران

12:16 - 1400/01/21
بر مبنای گزارش انجمن جهانی تولید فولاد، ایران اگر چه عملکرد مطلوبی را پشت سر گذاشته اما گزارش مزبور نشان میدهد تولید فولاد دنیا با افت همراه شده است.

به گزارش «دنیای بورس»، انجمن جهانی فولاد گزارش جدید خود را در حالی منتشر کرد که با وجود عملکرد مطلوب تولید فولاد ایران، این وضعیت برای تقریبا دیگر تولیدکننده های فولاد در جهان حالت هشدار برای دنیا را دارد. بر مبنای گزارش مزبور، آمده است که تولید 2.48 میلیون تن آهن اسفنجی توسط ایران در ماه گذشته، افزایش 3.3 درصدی سالانه و جهش 14.4 درصدی تجمعی در 10 ماه 2019 داشته است.

همچنین تولید 2.2 میلیون تن فولاد توسط ایران در ماه گذشته، با جهش 7.5 درصدی ماهانه و رشد 6.2 درصدی در 10 ماه ابتدای 2019 روبه رو بود. تولید فولاد دنیا در ماه گذشته با افت 2.7 درصدی مواجه شد و به 161.6 میلیون تن رسید. بر مبنای این گزارش تولید چین 0.6 درصد، ژاپن 4.9 درصد و هند نیز 3.4 درصد افت داشته که نامطلوب عنوان شده است.