تردید چین در توافق درازمدت با ترامپ

12:05 - 1400/01/21
دولت چین در گزارشی اعلام کرده که در توافق تجاری درازمدت با دولت ترامپ تردید دارد. این در حالی است که احتمال ها بر سر توافق تجاری امریکا و چین بالا ارزیابی شده است.  

خبرگزاری‌ ها: احتمال اينكه چين تعرفه خريد كالاهاى كشاورزى امريكايى بيشترى را حذف و لغو كند ، وجود دارد! این در حالی است که دولت چین در گزاشی اعلام کرده در اينكه بتوان به توافق جامع دراز مدت تجارى با ترامپ دست پيدا كنيم ، شك داريم!