« دسانکو » و « غشهد » به دنبال افزایش سرمایه

11:53 - 1400/01/21
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی و شهد ایران قصد دارند برنامه افزایش سرمایه خود را از دو مسیر متفاوت پی بگیرند.

دنیای بورس: شرکت داروسازی سبحان انکولوژی از برنامه افزایش سرمایه 12 درصدی خبر داد. «دسانکو» در نظر دارد سرمایه فعلی را از 86.1 به 96.1 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شکت دارویی در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با هدف اصلاح ساختار مالی اعمال می‌شود.

شرکت شهد ایران نیز درخصوص برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اقدام به شفاف سازی کرد. «غشهد» اعلام کرد: جلسه هیات مدیره با حضور اعضا روز سه‌شنبه ۱۶ مهر ماه در دفتر مرکزی شرکت تشکیل و با توجه به مجاز بودن افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به موجب ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوب اردیبهشت سال ۹۸، مقرر شد مراحل افزایش سرمایه از این محل صرفا از طبقه زمین مشروط به وجود معافیت مالیاتی و موافقت و تایید سازمان بورس پیگیری و اجرایی شود.

.