برنامه افزایش سرمایه « چدن »

11:47 - 1400/01/21
چدن‌سازان برای دومین بار برنامه افزایش سرمایه ۷۰ درصدی از سود انباشته داد.

دنیای بورس: چدن سازان برای دومین‌بار از زمان حضور در بورس ، برنامه افزایش سرمایه داد. این شرکت در حالی سال گذشته با افزایش سرمایه 25 درصدی از سود انباشته ، سرمایه اسمی را از 80 به 100 میلیارد تومان رساند که این مرتبه درخواست افزایش سرمایه 70 درصدی و از 100 به 170 میلیارد تومانی و از همان محل جذاب سود انباشته داده تا قادر به تامین مخارج تکمیل مخارج، تکمیل طرح‌های در دست اقدام ، انجام سرمایه‌گذاری های جدید و تقویت سرمایه در گردش باشد.

.