نتیجه تقسیم سود سالانه 5 شرکت بورسی

11:35 - 1400/01/21

نتیجه مجمع سالانه فولاد مبارکه و شرکت های شیشه و گاز ، خدمات دریایی وبندری سینا، سازه پویش و فولاد آلیاژی یزد مشخص شد.

دنیای بورس: در ادامه برگزاری مجمع سالانه شرکت های بورسی و فرابورسی ، صبح یکشنبه مجمع فولادمبارکه با تقسیم سود 30 تومانی به ازای هر سهم موافقت شد . طبق برنامه اعلامی ، این سود برای سهامداران حقیقی از اول شهریور تا 28 اسفند و از طریق سیستم متمرکز بانکی قابل دریافت است . سهامداران حقوقی هم کمتر و بیشتر از 200 میلیون سهم «فولاد» از اول دی و اسفند قادر به دریافت خواهند بود.

همچنین تقسیم سود به ازای هر سهم در مجمع سالانه شرکت‌های شیشه و گاز؛  45 تومان ، خدمات دریایی وبندری سینا؛215 تومان، سازه پویش؛ 150 تومان و فولاد آلیاژی یزد؛ 4.4 تومان تعیین شد.