سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای تشریح کرد

ابلاغیه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

11:35 - 1400/01/21
ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ابلاغ شد. ابلاغیه مزبور در 5 بند تشریح و تدوین شده است.
ابلاغیه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

دنیای بورس: ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ابلاغیه جدیدی صادر کرد. ابلاغیه مزبور با موضوع نحوه انتخاب کارشناسان رسمی جهت ارزیابی دارایی‌ها در 5 بند تشریح و تدوین شد.

ابلاغیه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها17