مجمع سالانه پتروشیمی پارس برگزار شد

تغییرات مثبت در فروش « پارس »

11:35 - 1400/01/21
فروش پتروشیمی پارس در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشت.

دنیای بورس: پتروشیمی پارس به ازای هر سهم برای سال مالی ۹۷ مبلغ ۹۳۰ تومان سود تقسیم کرد. در مجمع عمومی عادی سالانه پتروشیمی پارس که با حضور بیش از ۹۶ درصد سهامداران برگزار شد، صورت‌های مالی سال ۹۷ شرکت به تصویب رسید.

مدیرعامل پتروشیمی پارس در این مجمع ضمن ارائه عملکرد سال ۹۷ شرکت از افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت تولید استایرن مونومر این شرکت خبر داد. مسعود حسنی همچنین به افزایش ۴۴ درصدی فروش، افزایش ۴۷ درصدی سود خالص، رشد ۱۱۱ درصدی سود عملیاتی و رشد ۶۲ درصدی سود عملیاتی در سال ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل اشاره کرد.

به گفته وی، بهای تمام شده شرکت نیز در سال ۹۷ حدود یک ‌درصد کاهش را تجربه کرده است. حسنی مجموع تولیدات واقعی شرکت در سال گذشته را سه‌‌میلیون و ۵۳۶ هزار تن دانست که نسبت به برنامه مصوب ۸۵ درصد و نسبت به ظرفیت اسمی ۸۳ درصد تحقق یافته است.

مدیرعامل پتروشیمی پارس همچنین با اشاره به عملکرد سال ۹۸ شرکت اضافه کرد: فروش پتروشیمی پارس در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است.