نتایج سومین مجمع « آپ » مشخص شد

11:34 - 1400/01/21
سومین مجمع سالانه آسان پرداخت پرشین برگزار و در آن با تصویب صورت‌های مالی، مقرر شد به هر سهم ۸۰ تومان سود توزیع شود.

دنیای بورس: سومین مجمع سالانه آسان پرداخت بعد از حضور در بورس ، بعد از ظهر دیروز در مجموعه تلاش با حضور اکثریت ۹۰ درصدی سهامداران و حامد منصوری مدیرعامل،مهدی شهیدی رییس مجمع، سعید جهانشاهلو منشی مجمع، ناظرین، حسابرس و نماینده سازمان بورس برگزار شد.

در این مجمع، پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی گذشته و نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورت‌های مالی تصویب و بنا به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از 109.7 تومان سود محقق شده هر سهم، 80 تومان معادل ۷۳ درصد برای هر سهم توزیع شود.

همچنین اعضای هیات مدیره قبلی شامل شرکت گسترش فناوری های نوین، صندوق رفاه و تامین آتیه، یوسف منصوری، ولی اله شهیدی و محمدعلی گوگانی با تصویب سهامداران به مدت دو سال ابقا شدند.

در این میان، سود سهامداران حقیقی دارای یک تا ۱۰۰هزار سهم در روزهای ۵ مرداد تا ۴ مهر، ۱۰۰هزار و یک تا یک میلیون سهم از ۶ مهر تا ۷ آذر، یک میلیون و یک تا ۵ میلیون سهم از ۹ آذر تا ۹ دی و بیش از ۵ میلیون سهم از ۱۰ دی به شماره حساب اعلامی واریز می‌شود.همچنین پرداخت سود سهام اشخاص حقوقی تا زمان مشخص شده قانونی بر حسب نقدینگی انجام می‌گیرد.