ابلاغ دستورالعمل جدید تامین مالی بنگاه‌ها

11:32 - 1400/01/21
دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سال ١٣٩٨ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بانک مرکزی: بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سال ١٣٩٨ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس ماده ۵ دستورالعمل اصلاحی، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات خبرگان موضوع ماده (٦٢) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع کنند.