همکاری صندوق ضمانت با بورس کالا

11:32 - 1400/01/21
همکاری صندوق ضمانت صادرات با بورس کالا و انرژی در حوزه تامین مالی اعلام شد.

بورس کالای ایران: افروز بهرامی، رییس صندوق ضمانت صادرات در دومین همایش تامین مالی سرمایه‌گذاری و بیمه در صادرات گفت: صندوق ضمانت صادرات به بازار سرمایه ورود کرده تا هم بازدهی بیشتری داشته و هم در تامین منابع صادراتی بهتر عمل کند؛ همچنین طرح دیگر صندوق ضمانت صادرات همکاری با بورس کالا و انرژی است تا با استفاده از ظرفیت رینگ صادراتی این بورس‌ها، علاوه بر انتشار اوراق بدهی و تامین مالی در حوزه صادرات، بتوانیم ضمانت نامه کالا را صادر کنیم.