امریکا دوباره معافیت تحریمی نفت ایران می‌دهد؟

11:32 - 1400/01/21
 وب‌سایت پولیتیکو به نقل از ۳ مقام دولتی آمریکا مدعی شد که امریکا به چین معافیت تحریمی واردات نفت ایران اعطا می‌کند.

دنیای بورس: برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران و تیم او به صورت جدی در حال بررسی اعطای معافیت تحریمی به دولت چین برای واردات نفت ایران است. برایان هوک هفته گذشته مدعی شد آمریکا هرگونه واردات نفت ایران را تحریم می‌کند، اما اکنون با استناد به قانون آزادی و منع اشاعه ایران در پی اعطای معافیت تحریمی به چین است.