برنامه امسال «شکربن» برای افزایش سرمایه

11:26 - 1400/01/21
مجمع کربن ایران در حالی برگزار شد که بر مبنای برنامه‌های هیات مدیره، «شکربن» در سال 98 قصد دارد از محل مطالبات حال شده افزایش سرمایه‌ای را به انجام برساند.

مبین تحلیل: مجمع کربن ایران در حالی برگزار شده که این شرکت با سرمایه 25 میلیارد تومانی خود در سال 97 به ازای هر سهم حدود 186 تومان سود محقق کرده بود که سهامداران در پایان راضی به تقسیم سود 140 تومانی به ازای هر سهم شدند.  

برخی از نکات مطرح شده در مجمع کربن ایران عبارت ‌بودند از :

  • شکربن قصد دارد در سال 98 افزایش سرمایه‌ای از محل مطالبات حال شده انجام دهد.
  • همچنین نسبت به الزام انتقال شرکت به لحاظ محدودیت های محیط زیستی صحبت های انجام و بیان شد که این امر مستلزم تصمیم‌گیری سهامداران عمده تیم شرکت از جمله «تاپیکو» است.
  • برنامه‌ریزهای فنی برای احداث کارخانه 60هزار تنی و یک نیروگاه در کنار این شرکت انجام شده است و در نهایت در صورت تصمیم نهایی برای جابجایی این شرکت این تصمیم اجرایی می‌شود.
  • این شرکت در سال 97، 37هزار تن دوده صنعتی تولید کرده که 36هزار تن فروش داشته و از این مقدار 33هزار تن فروش داخلی شرکت بود. مقاصد صادراتی این شرکت کشورهای ترکیه، هند، پاکستان است.