روش فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌های دولتی

11:23 - 1400/01/21
مصوبه هیات وزیران در مورد شیوه قیمت گذاری و نحوه واگذاری دارایی بانک‌های دولتی در شرکت‌ها و بنگاه‌ها توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

دنیای بورس: اسحاق جهانگیری مصوبه هات وزیران مبنی بر تعیین شیوه قیمت‌گذاری، نحوه واگذاری، چگونگی فروش اقساطی و دریافت بهای سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و دارایی بانک‌های دولتی در شرکت‌ها و بنگاه‌ها را ابلاغ کرد.

طبق این مصوبه در اجرای بند 6-8 ماده 6 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سال 85 مجمع عمومی بانک‌های دولتی شیوه قیمت‌گذاری، نحوه واگذاری، چگونگی فروش اقساطی و دریافت بهای سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و دارایی بانکهای دولتی در شرکت‌ها و بنگاه‌ها را با توجه به آیین‌نامه‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تعیین و ارکان تصمیم‌گیر و اجرای آن را حسب مورد مشخص می‌کند.

بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد نیز می توانند با تصویب مرجع ذیربط از ترتیبات مقرر در آیین‌نامه‌های یاد شده استفاده کنند.