مرحله دوم افزایش سرمایه « میدکو »

11:23 - 1400/01/21
هیات‌مدیره میدکو قصد دارد مرحله دوم افزایش سرمایه تصویب شده و تفویض شده را اجرا کند.

دنیای بورس: با اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه در هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه سرمایه ثبت شده این هلدینگ با ۲۴درصد افزایش به 3.6 هزار میلیارد تومان می‌رسد. منابع مالی اجرای این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ایشان تامین می‌شود. هدف از اجرای افزایش سرمایه نیز جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سنوات اخیر و به‌صورت شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تحت کنترل شرکت است.