چقدر ارز پتروشیمی‌ها به کشور برگشت؟

11:23 - 1400/01/21
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی در گفت‌وگویی تاکید کرد: 70 درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به داخل آمد.

فارس: احمد مهدوی ابهر؛ دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با اشاره اینکه شرکت‌های پتروشیمی همانند گذشته ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور می‌آورند، گفت: براساس پیگیری‌های صورت گرفته 70 درصد از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در دو ماه سال جاری به داخل کشور آمده و در سامانه نیما عرضه شده است. البته 30 درصد از ارز باقی مانده نیز براساس مجوزی که دولت به پتروشیمی‌ها داده است، به منظور خرید تجهیزات و ماشین آلات و یا پرداخت دیون در خارج از کشور باقی می‌ماند که البته عواید آن ارز نیز به کشور می‌رسد.