برنامه عرضه‌های بورس انرژی

11:22 - 1400/01/21
امروز و سه شنبه ۱۰ هزار تن گاز مایع و ۲ میلیون بشکه نفت خام در رینگ بین‌الملل بورس انرژی عرضه می‌شود.

دنیای بورس: بورس انرژی اعلام کرد امروز ۱۰ هزار تن گاز مایع شرکت نفت خلیج فارس با قیمت پایه هر تن ۱۰۰ پریمیوم دلاری براساس نرخ سامانه سنا مطابق با فرآیند مصوب هیأت مدیره این بورس به نام قیمت پایه در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

همچنین سه شنبه ۲ میلیون بشکه نفت سبک با قیمت پایه هر بشکه ۶۷.۲۸ پریمیوم دلاری براساس نرخ سامانه سنا مطابق فرآیند مصوب در رینگ بین‌الملل به فروش می‌رسد.