خروج دولت از ترکیب سهامداری پالایشی‌ها

11:21 - 1400/01/21
در جلسه کمیسیون اقتصادی هیات دولت واگذاری باقیمانده سهام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ۷ پالایشگاه بورسی و فرابورسی، بررسی و تصویب شد.

دنیای بورس: در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد، واگذاری همه سهام باقی مانده متعلق به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، لاوان و بندرعباس از طریق سازمان خصوصی‌سازی و در چارچوب اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بررسی و تصویب شد.

بنابراین گزارش،میزان باقیمانده سهام این شرکت مادر تخصصی در پالایشگاه‌های مذکور 20 درصد است که در صورت انجام از ترکیب سهامداری آن‌ها خارج می‌شود.