میزان تغییر تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۹۷

11:18 - 1400/01/21
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۷ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 773.7 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 159.8هزار میلیارد تومان (معادل ۲۶ درصد) افزایش داشت.

بانک مرکزی: سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۱۲ ماه سال گذشته مبلغ 431.9 هزار میلیارد تومان معادل 55.8درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 53.1 هزار میلیارد تومان معادل ۱۴ درصد افزایش داشت.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماه سال گذشته معادل 164.3 هزار میلیارد تومان بود که حاکی از تخصیص ۳۸ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 431.9 هزار میلیارد تومان) است.

ملاحظه می‌شود از 208.9 هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 78.7 درصد آن در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال گذشته بود.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد ۳۰۵ هزار و ۵۹ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۸۰ میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۵ میلیون و ۵۶۲ هزارفقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

البته در این مسیر باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.