افزایش سرمایه « تنوین »

11:18 - 1400/01/21
سرمایه تامین سرمایه نوین با ۲۹ درصد افزایش از 700 میلیارد تومان به 900 میلیاردتومان افزایش می‌یابد.

دنیای بورس: گزارش توجیهی هیات‌مدیره برای افزایش سرمایه این شرکت به تصویب هیات‌مدیره رسیده است. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به‌منظور بهبود ساختار سرمایه و جلوگیری از خروج وجه نقد انجام خواهد شد.