تکذیب درخواست وام ایران از صندوق بین المللی پول

11:14 - 1400/01/21
بانک مرکزی ایران هیچ‌گاه درخواستی برای وام به صندوق بین المللی پول ارائه نکرده است.

بانک مرکزی: در پی انتشار اخباری مبنی بر درخواست دریافت وام از صندوق بین المللی پول، به آگاهی می‌رساند: هیچ‌گونه درخواستی از سوی این بانک به عنوان نهاد مسئول در ارتباطات با صندوق بین المللی پول، ارائه نشده است و همه اخبار مربوطه تکذیب می‌شود. امسال رئیس کل این بانک نیز به علت مشغله کاری در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول نیز شرکت نکرد و سفر خود به واشنگتن را دوشنبه پیش لغو کرد.