محورهای تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی

11:12 - 1400/01/21
نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی موافقت کردند.

خانه ملت: در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن با ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی موافقت کردند.

در گزارش کمیسیون اقتصادی درباره این تحقیق و تفحص آمده است:

این کمیسیون پس از دریافت پاسخ کتبی دستگاه تحقیق و تفحص شونده (سازمان خصوصی‌سازی) و قانع نشدن متقاضیان از پاسخ‌های ارایه شده در تاریخ ۹۷/۸/۲۸ به استناد ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و عدم حضور مسئولان دستگاه متولی (با وجود دعوت قبلی) تشکیل جلسه داد و اعضای کمیسیون در نهایت با انجام تحقیق و تفحص موافقت کردند.

محورهای تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی به شرح زیر است:

1.  بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص میزان رعایت قوانین سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها اعم از: چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران، چگونگی نظارت و صیانت از حق السهم سازمان و دولت در شرکت‌های واگذار شده.

2. بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در مورد بررسی کارشناسی اموالی که به فروش گذاشته شده است.

3. بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در مورد میزان رشد و پویایی شرکت‌های واگذار شده و چگونگی اعمال نظارت و اجرای قوانین ذیربط نسبت به تعهدات خریداران پس از واگذاری.

4. بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری هپکوی اراک، ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه.

5. بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در مورد اینکه بر اساس چه قانونی مصوبه دولت را در مورد شرکت‌های واگذار شده لغو کرده و آن‌ها را مسترد کرده است.

6. نحوه اعمال حاکمیت شرکتی توسط سازمان خصوصی‌سازی در شرکت‌های سرمایه پذیر متعلق به سهام عدالت

7. نقش و جایگاه پیوست‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در واگذاری‌های صورت پذیرفته