گام جدید IBM برای توسعه رایانه‌های کوانتومی

11:06 - 1400/01/21

این طور که هم اکنون گفته شده است، دستیابی به سیستم‌های کوانتومی مستلزم سپری شدن زمان بیشتر است. ولی سیستم Quantum Volume معیار عملکرد جدید محسوب می‌شود که نشان‌دهنده پیشرفت در توسعه فرآیند سیستم‌های پردازش کوانتومی است. سیستم Quantum Advantage نیز به نقطه‌ای اشاره می‌کند که طی آن برنامه‌های کوانتومی مزایای قابل توجه برای رایانه‌های کلاسیک را ارائه می‌دهند. سیستم Quantum Volume توسط تعدادی کوبیت، سیستم‌های اتصالی و زمان انجام پردازش تعریف شده است که در کنار آن سیستم‌های حسابداری مخصوص گِیت‌های اندازه‌گیری خطاها، ارتباط متقابل دستگاه و افزایش کارآیی نرم‌افزاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکت IBM توضیح داد سیستم Q System One که به پردازنده ۲۰ کوبیتی مجهز شده است، قادر است یک Quantum Volume با توانایی دو برابر نسبت به مدل کنونی IBM Q را تولید کند. در حالی که توان سیستم کنونی ۸ اعلام شده است، سیستم جدید با توان ۱۶ عمل می‌کند. شرکت IBM همچنین اظهار کرد Q System One پایین‌ترین میزان خطا در سیستم‌های کوانتومی را دارد.