قیمت پیشنهادی آپارتمان در محله‌های مختلف پایتخت

11:06 - 1400/01/21

مشاوران املاک در مناطق مختلف پایتخت عنوان می‌کنند: طی ماه‌های اخیر اگرچه شیب رشد قیمت مسکن نسبت به میانه سال کاهش پیدا کرده، اما هم اکنون گروه زیادی از متقاضیان خرید مسکن به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌های رخ داده ناامید از ادامه جست‌وجو در بازار شده‌اند. به گفته آنها با این حال در صورتی که متقاضیان مصرفی به‌طور قطع قصد خرید مسکن را داشته باشند می‌توانند با تغییر مسیر جست‌وجوی خود فایل مناسب را پیدا کنند. مشاوران املاک عنوان می‌کنند در حال حاضر حجم فایل‌های میان متراژ در بازار برای خرید و فروش اندک است اما اگر متقاضیان مصرفی آپارتمان خود را از میان گروه متراژی «کوچک-متراژ» یعنی کمتر از ۶۰ مترمربع انتخاب کنند امکان انتخاب فایل‌های مناسب تری را پیدا خواهند کرد. از دیدگاه آنها، در برخی از مناطق شهری پایتخت هنوز هم آپارتمان‌های میانسال و حتی کمتر از ۱۰ سال وجود دارند که قیمت پیشنهادی آنها کمتر از میانگین قیمت آپارتمان در شهر تهران (در هرمترمربع ۱۰ میلیون تومان) است. در جدول نبض بازار امروز قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران تا سقف ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع ارائه شده است.

قیمت پیشنهادی آپارتمان  در محله‌های مختلف پایتخت15