بررسی بودجه ۹۸ شهرداری امروز تمام می‌شود

11:05 - 1400/01/21

وی درباره افزایش سقف بودجه فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در سال آینده گفت: پیشنهادی که رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران برای افزایش ۲۰۰میلیارد تومانی سقف بودجه فرهنگی شهرداری تهران در سال آینده داد در بخش عمرانی مباحث فرهنگی شهر تهران است که به‌صورت جدی این موضوع بررسی و مطرح شد و در نهایت با موافقت ۱۲ نفر با وجود مخالفت‌هایی به تصویب رسید.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در بررسی اولیه، لایحه بودجه شهرداری تهران در سال آینده به مبلغ ۱۸ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان کاهش یافت تصریح کرد: دو روز گذشته در میان پیشنهادهای مطرح شده مبلغ ۵۹۰ میلیارد تومان به این سقف اضافه شد تا بودجه به حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. وی درباره منبع تامین ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که دیروز برای پروژه‌های عمرانی فرهنگی اضافه شد، گفت: چند کدپروژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود که برای تامین این بودجه در نظر گرفته شده است البته جزئیات دقیق آن توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.