زمان انتشار اوراق سلف موازی نفت کوره

10:56 - 1400/01/21
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت از انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره توسط شرکت ملی نفت ایران از فردا یکشنبه ۵ اسفند خبر داد.

دنیای بورس: مسعود سلطان‌زالی؛ مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت از انتشار اوراق سلف موازی استاندارد بر مبنای قرارداد سلف موازی نفت کوره ۳۸۰ سانتی استوک توسط شرکت ملی نفت ایران با هدف تامین مالی طرح‌های سرمایه‌ای شرکت مزبور خبر داد.

این اوراق یکساله، قابل معامله در بورس انرژی و معاف از مالیات بوده و هر ورقه سلف معرف ارزش ریالی یک تن متریک نفت کوره در روز عرضه اولیه اوراق سلف خواهد بود. تامین سرمایه بانک ملت به‌عنوان مشاور پذیرش، متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان این اوراق ایفای نقش می‌کند؛ همچنین شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان ضامن و کارگزاری بانک ملت نیز عاملیت فروش این اوراق را بر عهده دارند.

طبق طراحی صورت‌گرفته، این اوراق قابلیت اعمال اختیار فروش و اختیار خرید تبعی را در سررسید یکساله اوراق به ترتیب برای سرمایه‌گذاران و شرکت ملی نفت ایران دارد. تامین سرمایه بانک ملت به‌عنوان بازارگردان، نقدشوندگی اوراق را تا سررسید آن با سود حداقل 17.5 درصد سالانه به صورت روزشمار تضمین کرد. همچنین در صورت افزایش قیمت نفت کوره امکان کسب سود مازاد بر حداقل تضمین شده تا نرخ ۱۹ درصد از دیگر مزایای این اوراق برای سرمایه‌گذاران است.

قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت کوره پس از تبدیل شدن به اوراق سلف موازی استاندارد، قابلیت معامله در بازار ثانویه را خواهند داشت. با فروش ورقه سلف موازی استاندارد، فروشنده در عقد حواله، خریدار را جهت تحویل کالا در سررسید به عرضه‌کننده حواله می‌کند و عرضه‌کننده متعهد به تحویل دارایی پایه به دارنده حواله مذکور خواهد بود.