تغییرات سود در « وصندوق »

10:33 - 1400/01/21
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در نیمه اول امسال مبلغ 15.9 تومان سود به ازای هر سهم محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

دنیای بورس: سود خالص «وصندوق» در نیمه اول امسال مبلغ 428.6 میلیارد تومان بود که حاکی از افزایش 58 درصدی است. این شرکت در ۶ ماه اول سال مبلغ 430.9 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشت که این مبلغ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۵۴ درصد افزایش همراه است. درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره مشابه سال گذشته 279 میلیارد تومان بود. همچنین سود عملیاتی شرکت در این دوره با ۵۶ درصد رشد به 422.8 میلیارد تومان رسید. این مبلغ در دوره مشابه پارسال 270.9 میلیارد تومان بود. شرکت در نیمه اول سال قبل 10.1 تومان سود برای هر سهم محقق کرده بود.