موافقت اعطای دلار 4200 تومانی برای ریلی‌ها

10:26 - 1400/01/21
سازمان برنامه با اختصاص دلار 4200 تومانی برای شرکت‌های ریلی موافقت کرده است.

فارس: سعید رسولی؛ عضو هیات مدیره راه‌آهن با اشاره اینکه در لایحه بودجه 98 درآمد گمرکی راه‌آهن 21.8 درصد و اعتبار طرح بهسازی ناوگان شبکه ریلی 46 درصد کاهش یافته است، گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه با اختصاص دلار 4200 تومانی به شرکت‌های ریلی موافقت اصولی دارد.