زمان فروش بلوک ۵ درصدی « سپرده »

10:18 - 1400/01/21
بانک ملی ایران برای چهارمین بار اقدام به عرضه بلوک ۵ درصدی شرکت خاص بازارسرمایه می‌کند تا سقف مالکیت را رعایت کند.

دنیای بورس: بانک ملی ایران در حالی تاکنون سه بار در 13 آبان ، 30 آذر و 23 دی سال 94 در فروش بلوک 5 درصدی سپرده‌گذاری مرکزی ناکام مانده که برای چهارمین بار، زمان و شرایط این بلوک را اعلام کرد.

به این ترتیب مقرر شده 75 میلیون سهم «سپرده» به قیمت پایه هر سهم 263.3 تومان و به ارزش 19.7 میلیارد تومان در تابلو پایه الف بازار معاملات فرابورس و طبق مقررات بازار سوم، عرضه شود. این عرضه چهارشنبه آینده 12 دی به صورت نقد انجام می‌شود.

بانک ملی ایران تنها مالک 10 درصدی شرکت 150 میلیارد تومانی سپرده گذاری مرکزی است و اردیبشهت 90 اقدام به واگذاری 4 درصدی کرد و قرار بود 5 درصد دیگر را عرضه کند تا سقف مالکیت این بانک و حداکثر 5 درصدی رعایت شود.

در ترکیب این شرکت سازمان بورس ( دارای 5 درصد سهام ممتاز و حق انتخاب سه عضو هیات مدیره)، بورس تهران ، بورس کالا، سرمایه‌گذاری تدبیر، صبا تامین و صندوق بازنشستگی هر کدام با 5 درصد، بانک تجارت، گروه مالی بانک مسکن، گروه مالی ملت، سرمایه گذاری سایپا و فرابورس هر کدام بین 4.9 تا 4 درصد حضور دارند.

سپرده گذاری به دلیل مسئولیت ثبت همه اسناد و اوراق بهادار قابل معامله، یکی از مهمترین و خاص ترین شرکت‌ها و از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران به‌شمار می‌رود.