تغییرات قیمت و ذخایر فلزات پایه در هفته اخیر

10:15 - 1400/01/21
این هفته بسیاری از محصولات معاملاتی در بازار لندن با افت قیمت به کار خود پایان دادند . در این میان موجودی انبار آلومینیوم و روی با جهشی قابل ذکر در مدت مذکور مواجه شد.
تغییرات قیمت و ذخایر فلزات پایه در هفته اخیر

این هفته سطح ذخایر تمام محصولات معاملاتی در بازار لندن روندی افزایشی را تجربه کرد و در این میان موجودی انبار روی و آلومینیوم بیشترین رشد را تجربه کرده است.

تغییرات قیمت و ذخایر فلزات پایه در هفته اخیر1

تغییرات قیمت فلزات در روز جمعه و همچنین در هفته اخیر به شرح جدول زیر بوده است:

تغییرات قیمت و ذخایر فلزات پایه در هفته اخیر17