تغییران هفتگی قیمت و موجودی انبار فلزات پایه

10:10 - 1400/01/21
این هفته تمام محصولات معاملاتی در بازار لندن با افت قیمت به کار خود پایان دادند و در این میان سرب بیش از سایر محصولات ارزان شد. همچنین پس از هفته‌ها، موجودی انبار بسیاری از محصولات روندی صعودی را پشت سرگذاشت.
تغییران هفتگی قیمت و موجودی انبار فلزات پایه

این هفته به غیر از مس، دیگر محصولات معاملاتی در بازار لندن با افزایش سطح ذخایر مواجه شدند و در این میان آلومینیوم بیشتری میزان رشد موجودی انبار را تجربه کرد.

تغییران هفتگی قیمت و موجودی انبار فلزات پایه 18

تغییرات قیمت فلزات در روز جمعه و همچنین در هفته اخیر به شرح جدول زیر بوده است:

تغییران هفتگی قیمت و موجودی انبار فلزات پایه 12