سیگنال ناامیدکننده چین به بازار فلزات

10:06 - 1400/01/21
صبح امروز اداره آمار ملی چین آمار تورم این کشور در ماه نوامبر را منتشر کرد و فعالان اقتصادی با ارقامی ضعیف‌تر از انتظار در این گزارش مواجه شدند. آرام شدن نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده چین، سیگنالی ناامیدکننده برای بازارهای کالایی به ویژه بازار فلزات به حساب می‌ِآید.
سیگنال ناامیدکننده چین به بازار فلزات

براساس گزارش اداره آمار ملی چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور در ماه نوامبر افزایشی 2/2 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده و شاخص قیمت تولید‌کننده نرخ رشدی 2/7 درصدی را در مدت مذکور پشت سرگذاشته است.

میزان افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در ماه نوامبر همتراز با پیش‌بینی‌ها بوده اما شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایشی کمتر از حد انتظار را تجربه کرده است. پایین‌تر بودن نرخ تورم مصرف کننده از براوردهای موسسات مالی و تحقیقاتی در ماه نوامبر، سیگنال دیگری در جهت تضعیف روند رشد اقتصاد چین به حساب می‌آید و مسلما نتیجه این گزارش بر بازارهای کالایی به ویژه بازار فلزات تاثیر منفی خواهد گذاشت.

ذکر این نکته ضروری است که هدف‌گذاری تورمی پکن برای سال 2018 میلادی در سطح 3 درصد بوده است.