تغییرات قیمت و موجودی انبار فلزات پایه در بازار فلزات لندن

افزایش قیمت سرب و روی در هفته‌ای گذشت

10:05 - 1400/01/21
با وجود اعلام آتش‌ بس موقت میان آمریکا  و چین در زمینه جنگ تجاری در پایان هفته ماقبل، فلزات پایه این هفته روندی مبهم را تجربه کردند به گونه‌‌ای که سرب و روی با رشد قیمت هفتگی مواجه شدند اما مس و آلومینیوم در محدوده منفی به معاملات پایان دادند.
افزایش قیمت سرب و روی در هفته‌ای گذشت

این هفته بار دیگر تمام محصولات معاملاتی بازار لندن با کاهش سطح ذخایر مواجه شدند و در این میان شدیدترین افت موجودی در انبارهای مس مشاهده شد.

افزایش قیمت سرب و روی در هفته‌ای گذشت20

تغییرات قیمت فلزات در روز جمعه و همچنین در هفته اخیر به شرح جدول زیر بوده است:

افزایش قیمت سرب و روی در هفته‌ای گذشت5