تغییران هفتگی قیمت و موجودی انبار فلزات پایه

09:59 - 1400/01/21
با احیای بازار فلزات در روز جمعه، بسیاری از محصولات معاملاتی این بازار توانستند معاملات هفتگی را در محدوده مثبت به پایان ببرند و در این میان تنها مس با افت قیمت مواجه شد.
تغییران هفتگی قیمت و موجودی انبار فلزات پایه

این هفته تمام محصولات معاملاتی بازار لندن با کاهش سطح ذخایر مواجه شدند و در این میان شدیدترین افت موجودی در انبارهای مس مشاهده شد.

تغییران هفتگی قیمت و موجودی انبار فلزات پایه6

تغییرات قیمت فلزات در روز جمعه و همچنین در هفته اخیر به شرح جدول زیر بوده است:

تغییران هفتگی قیمت و موجودی انبار فلزات پایه15