با مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شد

زمان اجرای رویه جدید توقف و بازگشایی نمادها

09:57 - 1400/01/21
زمان اصلاحات مربوط به توقف نماد شرکت‌های دارای نوسان بیش از 20 درصد و 50 درصد از روز شنبه هفته پیش‌رو؛ 10 آذرماه اعلام شد.
زمان اجرای رویه جدید توقف و بازگشایی نمادها

دنیای بورس: با توجه به مصوبه مورخ 6 آبان‌ماه امسال هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح برخی از مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران (مواد1، 17 مکرر، 17 مکرر1، 19مکرر1، 20) از روز شنبه 10 آذرماه مصوبه فوق در خصوص توقف ناشی از 20 درصد ،50 درصد و فرایند تعلیق نماد و بازگشایی نماد اجرایی خواهد شد. پیش‌تر اعلام شده بود.

در رویه جدید نماد شرکت‌های مشمول نوسان 20 درصدی تنها برای یک ساعت و نوسان 50 درصدی حداکثر 2 روز متوقف می‌شود تا در صورت وجود رویدادی با اهمیت اطلاع رسانی (به صورت اختیار) شود. سپس نماد شرکت‌ها به صورت مجاز - محفوظ و بدون آکشن و با محدودیت دامنه نوسان باز و ادامه معاملات از سر گرفته می‌شود.

در همین رابطه بخوانید:

متن اصلاحات انجام شده

اصلاحات دستورالعمل در فرابورس ایران

زمان اجرای رویه جدید توقف و بازگشایی نمادها3