طرح‌های هفت‌گانه تسهیلات « ومهر »

09:47 - 1400/01/21
بانک مهر اقتصاد در قالب هفت طرح با سپرده‌گذاری، یک طرح بدون سپرده‌گذاری و گروه کارت‌های اعتباری به متقاضیان، تسهیلات ارائه می‌دهد.

بانک مهر اقتصاد: بانک مهر اقتصاد در حال حاضر طرح‌های متعددی برای ارائه تسهیلات به مشتریان در دست اجرا دارد. طرح مهر نوین، شمیم مهر، مشارکت، مسدودی، مهر ۵، میثاق و ارمغان مهر، هفت طرح تسهیلاتی با سپرده‌گذاری در بانک مهر اقتصاد است که در حال حاضر پرداخت می‌شود.

تفصیل گزارش مزبور را اینجا بخوانید.