مذاکره برای بازگشت ارز صادراتی به افغانستان

09:37 - 1400/01/21
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برای بازگشت ارز حاص از صادرات به افغانستان مذاکره‌هایی در حال انجام است.

ایبنا: حسین سلیمی با اشاره اینکه همه صادرکنندگان و بخش خصوصی موافق هستند که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و باید زیرساخت‌های این کار فراهم شود، تاکید می‌کند: دو ماه پیش جلسه‌ای با نمایندگان افغانستان گذاشته و قرار شد یک بانک در این کشور و یک بانک در ایران ایجاد شود تا بتوانیم نقل و انتقالات ارز را انجام دهیم.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی در عراق بانک‌هایی ایجاد شده تا ارز صادراتی به کشور بازگردد و در افغانستان نیز مذاکراتی با بانک‌ آرین انجام شده که امید است به نتیجه برسد و بتوان ارز را باز گرداند.