عرضه‌های امروز بانک کارگشایی

09:30 - 1400/01/21
بانک کارگشایی از امروز برنامه عرضه شمش‌های طلای را از ساعت 16 برگزار می‌کند.

دنیای بورس: بانک کارگشایی از امروز 24 مهرماه و از ساعت 16 با برگزاری جلسه مزایده عمومی (حراج) در محل سالن حراج بانک کارگشایی (خیابان مولوی ایستگاه قنات آباد) برگزار می‌کند. شرکت در جلسات حراج و خرید برای عموم آزاد است.

عرضه‌های امروز بانک کارگشایی11